despacho

despacho

despachar

Plural: despachos
 1. s m

  Acción e efecto de despachar.

 2. s m

  Cuarto destinado ao estudo ou ao traballo.

 3. s m

  Lugar en que se vende algo.

 4. s m

  Comunicación transmitida por unha vía rápida.

 5. s m
  1. Comunicación escrita oficial entre o goberno dun Estado e os seus representantes diplomáticos no estranxeiro.

  2. Comunicación escrita que empregan os tribunais e xulgados para comunicarse entre si ou para dirixirse a outros organismos.

 6. despacho de aduanas [DER ]

  Conxunto de trámites burocráticos seguidos pola administración aduaneira para dar curso ás importacións ou ás exportacións de mercadorías e para materializar o dereito á percepción de dereitos arancelarios.

Confrontacións

conclusión, estudio, remate, resolución

Citas

 • Eses avogados comparten despacho
 • O xefe do goberno enviou un despacho á embaixada de España en Francia
 • Onte mandeille o despacho dende o telefax
 • Pecharon o despacho das entradas dez minutos antes da súa hora, No centro comercial abriron un despacho de productos medicinais
 • Rematou o despacho dos asuntos pendentes antes das vacacións

Frases feitas

 • Correr os despachos. Darlles curso sen retardalos.

 • Ter bo despacho. Ser moi h

 • Ter moito despacho. Vender moito un comerciante, ter moitos clientes.