descendente

descendente

descender

Plural: descendentes
  1. adx

   Que descende.

  2. adx [MÚS ]

   Intervalo ou serie de intervalos (escala, arpexo ou fragmento melódico) en que calquera son é máis grave ca o anterior.

  3. aorta descendente [ANAT ]

   Parte da aorta que vai desde o arco da aorta ata a súa bifurcación.

  4. movemento descendente [ASTRON ]

   Movemento dun astro ao pasar polo horizonte.

  5. ritmo descendente [LING ]

   Ritmo en que a parte acentuada vai antes ca a non acentuada.

 1. s

  Persoa que procede doutra na sucesión xenealóxica.

 2. s [XEN ]

  Individuo que recibe a herdanza xenética do proxenitor ou da parella de proxenitores dos que procede.

Antónimos

Citas

 • A herdanza será repartida entre todos os descendentes
 • Un camiño descendente e sinuoso chegaba ata o río