déficit

déficit

lat deficĕre ‘faltar’

Plural: defensas
  1. s

   Cantidade que falta para que os ingresos se equilibren cos gastos ou o haber co deber.

  2. déficit da balanza de pagamentos

   Exceso de importacións voluntarias de bens, servizos e valores financeiros superiores a exportacións similares.

  3. déficit orzamentario

   Exceso dos gastos públicos, superiores aos ingresos estatais, durante o ano financeiro.

 1. s m p ext

  Escaseza ou falta de algo que se considera necesario.

 2. déficit de saturación [FÍS ]

  Medida da humidade do aire que se expresa como a diferenza entre a presión de saturación e a presión do vapor de auga que hai no aire.

 3. déficit hídrico [XEOG ]

  Relación negativa que se establece entre a precipitación meteórica e a humidade no solo requirida para o desenvolvemento óptimo dunha determinada especie vexetal, en función da evapotranspiración potencial.

Antónimos

Citas

 • Este ano houbo déficit na producción de viño e non se puido satisfacer a demanda dos clientes
 • Tiveron que despedir varios traballadores polo déficit que presentaban as contas da empresa