incluso

incluso

lat inclŭsu

  1. adv

    Indica que se inclúe na afirmación o que se cita, identificándoo con énfase, ou como culminación dunha serie.

  2. conx

    Indica oposición entre dúas oracións, seguido de xerundio ou da conxunción se, aínda que non impide que unha realice o expresado pola outra.

Sinónimos

Citas

  • Anda sempre en manga curta, incluso no inverno, Incluso avisándocho, séguelo facendo mal
  • Le de todo, gústanlle incluso as revistas do corazón