inclusive

inclusive

lat inclusīve

  1. adv

    e

  2. adv

    Indica que se inclúe o último elemento que se cita ou o termo a que se refire, cando se quere marcar dentro duns límites.

Citas

  • Ten vacacións do día 15 ao 28 inclusive