incoagulable

incoagulable

1 in- + coagulable

Plural: incoagulables
adx

Que non se pode coagular.

Antónimos