habitante

habitante

habitar

Plural: habitantes
  1. adx

    Aplícase á persoa que habita nunha casa, nunha localidade ou territorio. Tm s.

  2. adx

    Aplícase a cada un dos animais que habitan nun lugar determinado. Tm s.

Citas

  • Esta cidade ten trescentos mil habitantes
  • O abadexo é un habitante das augas costeiras