confraría

confraría

confrade

Plural: confrarías
  1. s

   Agrupación de persoas que teñen o mesmo oficio e que se unen en defensa dos seus intereses profesionais ou que comparten a mesma ideoloxía.

  2. confraría de pescadores / [DER/HIST ]

   Corporación de dereito público que actúa como órgano de consulta e colaboración coa administración pública sobre temas de interese xeral, referentes á actividade extractiva pesqueira e á súa comercialización, especialmente nos sectores artesanais e de baixura.

  3. confraría sindical de pescadores / [DER/MAR ]

   Unidade de carácter asociativo e sindical, dependente do Instituto Social da Mariña, que integra os produtores de actividades orixinarias e derivadas do exercicio da pesca.

 1. s f [RELIX ]

  Asociación de fieis constituída para o exercicio de obras de piedade e de caridade, e para incrementar o culto público do seu santo patrón.

Confrontaciones

congregación, gremio, sindicato

Citas

 • A confraría de artesáns organizou unha exposición das súas obras
 • Os membros da confraría celebraron a novena da Inmaculada

Formas incorrectas

cofradía