baticardia

baticardia

bati- + gr καρδία ‘corazón’

f [PAT ]

Situación do corazón máis baixa do normal por mor dun relaxamento dos grandes vasos sanguíneos.