batiestesia

batiestesia

bati- + gr α ἴ σ ϴ ησις ‘sensación’

f [FISIOL ]

Sensibilidade profunda que recolle os impulsos que proveñen dos músculos, dos tendóns e dos ligamentos articulares, para informar das posicións recíprocas das diferentes partes do corpo.