batial

batial

bati- + -al

Plural: batiais
  1. adx

    Relativo á zona oceánica que corresponde ás proximidades da támara continental, é dicir, a profundidades que oscilan entre os 200 e os 2.000 ou 3.000 m, por baixo da zona peláxica e por riba da zona abisal.

  2. sedimentos batiais [XEOL ]

    Partículas depositadas na zona batial, constituídas polos materiais máis finos que proceden dos continentes, especialmente margas, arxilas e calcarias.