asemblea

asemblea

fr assemblée assembler ‘xuntar’

Plural: asembleas
 1. s f

  Xuntanza de persoas reunidas para deliberar e tomar acordos.

 2. s f
  1. Toque de timbal ou trompeta para a reunión e formación das tropas.

  2. Reunión numerosa de tropas para ser instruídas ou para entrar en campaña.

 3. s f [DER ]

  Reunión de todos os compoñentes dunha sociedade, corporación e, en xeral, de calquera persoa xurídica, que constitúe o máximo órgano deliberante.

 4. s f [POLÍT ]

  Congreso dun partido político.

 5. asemblea constituínte [POLÍT ]

  Asemblea extraordinaria que establece un novo texto constitucional.

 6. asemblea de traballadores [DER ]

  Órgano composto por todos os traballadores da empresa que ten a finalidade de controlar os representantes obreiros nos diferentes espazos de actuación dentro da empresa.

 7. asemblea litúrxica [RELIX ]

  Reunión de fieis destinada a proclamar e escoitar a palabra de Deus contida na Biblia ou a celebrar a Eucaristía.

 8. asemblea nacional [POLÍT/HIST ]

  Cámara baixa ou primeira cámara da República francesa, que ten a súa sede no Palais Bourbon de París. Está formada por 577 deputados, elixidos mediante sufraxio universal, directo e secreto cada cinco anos.

 9. réxime de asemblea [POLÍT ]

  Réxime populista, que na tipoloxía dos réximes políticos democráticos está caracterizado por un predominio absoluto da cámara representativa sobre o goberno.

Confrontacións

conferencia, congreso, convención, xuntanza

Frases feitas

 • Asemblea de fieis. A Igrexa Cat