redundancia

redundancia

lat redundantĭa

Plural: redundancias
s f

Repetición innecesaria de palabras ou conceptos.