organización

organización

organizar

Plural: organizacións
 1. s f

  Acción e efecto de organizar ou organizarse.

 2. s f

  Maneira de estar disposto algo.

 3. s f

  Conxunto de persoas que pertencen a un grupo ou a unha asociación organizada.

 4. organización administrativa [DER ]

  Conxunto de órganos e dependencias en que se estruturan as administracións públicas.

 5. organización científica do traballo [IND ]

  Conxunto de técnicas para potenciar a produtividade do traballo industrial, baseadas na análise, avaliación e asignación do traballo.

 6. organización do espazo [XEOG ]

  Determinación da función ou da utilización das diferentes partes dun territorio concreto, sexa espazo urbano, espazo rural, infraestrutura ou parque.

 7. organización formal [SOCIOL ]

  Estruturación social en que a racionalidade predomina sobre a espontaneidade. As relacións que se establecen nunha sociedade organizada formalmente son impersoais e indirectas, e o papel de cada individuo escóllese segundo a súa eficiencia e efectividade.

 8. organización industrial [ECON ]

  Utilización racional e coordinada das distintas partes dunha empresa, para conseguir a máxima eficacia dos medios utilizados.

 9. organización social [SOCIOL ]

  Entidade específica que denota unha situación estruturada de funcionamento e unha interrelación entre os seus compoñentes, que posúen características que non se manifestan fóra desta unidade.

 10. organización territorial [DER ]

  Conxunto de entes públicos territoriais en que se estrutura un estado ou unha comunidade autónoma.

 11. organización xudicial [DER ]

  Constitución xerárquica dos poderes públicos encargados da administración de xustiza, que determina as súas atribucións e os límites en que poden exercer a súa autoridade.

Confrontacións

disposición

Citas

 • A organización dalgúns vexetais é bastante complexa
 • A organización do partido da oposición sufriu grandes cambios tras o fracaso electoral
 • A organización obreira decidiu desconvocar a folga xeral