ordenanza

ordenanza

ordenar

Plural: ordenanzas
  1. s [DER ]

   Norma obrigatoria que dita calquera autoridade non lexislativa para o ben público, normalmente as administracións locais no ámbito das súas competencias, aplicando unha lei ou un decreto e que se chama poder regulamentario.

  2. s [DER ]

   Conxunto de preceptos que regulamentan a vida e o funcionamento de determinados colectivos.

  3. ordenanza militar [BÉL ]

   Ordenanza que regula o réxime ou a disciplina do exército.

 1. s m [BÉL ]

  Soldado que está ás ordes dun oficial para asuntos do servizo.

 2. s

  Empregado subalterno de certas oficinas que se encarga de facer os recados.