logo

logo

lat v loco, ablativo de locu

 1. adv

  En pouco tempo.

 2. adv

  Indica que algo é posterior no tempo, no espazo ou nunha orde.

 3. adv

  Sinala que falta moi pouco para o que se indica.

 4. conx

  En consecuencia.

Sinónimos

Citas

 • A casa está tan vella que logo non se ten en pé
 • Logo qué queres, OBS: Presenta variados significados e matices segundo o contexto e a entoación, Cando vai seguido de pausa condiciona a posposición do pronome, Logo, voume, que xa é tarde, Tamén admite o sufixo -iño, con valor intensificativo, ¡Deica loguiño!
 • logopeda , logotipo .
 • Primeiro come a sopa e logo as croquetas
 • Vou comprar o pan e xa veño logo

Frases feitas

 • Dende/desde logo 1 Por suposto. Ex: Desde logo que quero ir con v

 • Dende/desde logo 1 Por suposto. Ex: Desde logo que quero ir con v

 • E logo 1 Afirma algo de xeito patente. Ex: ¿Levamos os nenos con n

 • E logo 1 Afirma algo de xeito patente. Ex: ¿Levamos os nenos con n

 • Logo de + inf. Introduce oraci

 • Logo de + inf. Introduce oraci

 • Logo de que. Indica posterioridade no tempo. Ex: Logo de que ve

 • Logo de que. Indica posterioridade no tempo. Ex: Logo de que ve

 • Xa que logo. En consecuencia.

 • Xa que logo. En consecuencia.