despois

despois

lat de ex post

adv

Indica que algo é posterior no tempo ou no espazo.

Ex: Pola mañá choveu sen parar e despois abriu o día, Primeiro está o teu despacho e despois está o meu, OBS: Cando fai referencia ó tempo pode empregarse seguido da prep de (A festa comezou despois das oito do serán) e/ou das conxuncións ca ou que (Ti vas despois ca min, Vas onda el despois de que remates o traballo) Ex: Na carreira de onte primeiro chegou Antón e despois Brais, Primeiro vai el e despois ti Ex: O ano despois do casamento tiveron o seu primeiro fillo

Antónimos

Citas

  • Na carreira de onte primeiro chegou Antón e despois Brais, Primeiro vai el e despois ti
  • O ano despois do casamento tiveron o seu primeiro fillo
  • Pola mañá choveu sen parar e despois abriu o día, Primeiro está o teu despacho e despois está o meu, OBS: Cando fai referencia ao tempo pode empregarse seguido da prep de (A festa comezou despois das oito do serán) e/ou das conxuncións ca ou que (Ti vas despois ca min, Vas onda el despois de que remates o traballo)

Frases feitas

  • Despois de que loc conx A pesar de. Ex: Despois do que o axudei nin me saudou.

  • Despois de todo