logaritmo

logaritmo

gr λόγος ‘razón’ + άριθμός ‘número’

Nome científico: log/lg Plural: logaritmos
s m [MAT ]

Número a tal que, dado un número b, real, positivo e distinto de 1 (denominado base) e un número calquera n, real e positivo, cumple que b elevado a a, é igual a n, ou sexa, b a = n. Denomínase logaritmo de base b de n, e represéntase por log b n = a.