illamento

illamento

1 illar

Plural: illamentos
 1. s m

  Acción e efecto de illar ou illarse.

 2. s m

  Situación en que se encontra algo ou alguén que está illado.

  1. s

   Conxunto de elementos que contribúen a illar.

  2. illamento acústico

   Illamento que se destina a evitar o paso de sons entre ambientes veciños. A propagación diminúe cando se efectúa con materiais de elasticidade diferente como son o aire e a retícula de material esponxoso.

  3. illamento térmico

   Illamento que se destina a frear o paso de calor a través dos peches dun edificio para facilitar a conservación da súa temperatura interior.

 3. s m [XEN ]

  Fenómeno que consiste na imposibilidade de hibridación entre dúas poboacións da mesma especie de organismos ocasionada por barreiras de diversa natureza, como obstáculos xeográficos que separen as dúas poboacións, que a maduración sexual sexa en épocas distintas, ou diferenzas de comportamento.

 4. s m
  1. Incomunicación entre dous condutores de maneira que non poida haber paso de corrente dun a outro.

  2. Conxunto dos illantes que forman parte dun aparato ou máquina para illar os seus condutores.

  3. Conxunto das propiedades adquiridas por un condutor illante.

 5. s m [MED/PAT ]

  Reclusión dun individuo en si mesmo, que conleva unha incomunicación practicamente total cos outros.

 6. s m [MED ]

  Acción de illar determinados enfermos durante o período contaxioso da enfermidade para evitar o contaxio.

 7. cura de illamento [MED/PAT ]

  Medida terapéutica que consiste en illar o enfermo internándoo nun establecemento adecuado.

 8. illamento directo [MICROB ]

  Método que consiste en separar dun inóculo polimicrobiano certas especies bacterianas e deixalas crecer libremente nun medio sólido.

Citas

 • O illamento do lugar favorece o mantemento dos seus costumes

Palabras veciñas

illable illado -da illador -ra illamento illana illante illar