formigón

formigón

formigo

Plural: formigóns
 1. s m [CONSTR ]

  Material que se utiliza en construción, formado por grava, area, cemento pórtland e auga.

 2. formigón armado [CONSTR ]

  Formigón composto por unha estrutura interna metálica destinada a resistir esforzos de tracción e flexión que o formigón normal non pode aguantar.

 3. formigón en bruto [CONSTR ]

  Formigón no seu estado natural unha vez que se lle retirou o encofrado.

 4. formigón hidráulico [CONSTR ]

  Formigón no que se empregou cal hidraúlico.

 5. formigón lixeiro [CONSTR ]

  Formigón de pouca densidade que se elabora a base de materiais porosos ou inxectado no seu interior con burbullas de aire, que se emprega para estruturas lixeiras.

 6. formigón prefabricado [CONSTR ]

  Formigón en que os seus compoñentes foron mesturados na fábrica ou noutro lugar antes de ser aplicados na obra.

 7. formigón pretensado/tensado [CONSTR ]

  Formigón armado que tivo a súa estrutura metálica sometida a tensións para contrarrestar as producidas polas cargas a que se lle somete e evitar así as posibles fendas.