formatar

formatar
v t [INFORM ]

Dar formato a un disco para que poida executar operacións informáticas.

Palabras veciñas

formamida formante formar formatar formativo -va formato formeiro