formatar

formatar
v t [INFORM ]

Dar formato a un disco para que poida executar operacións informáticas.