estreitura

estreitura
Plural: estreituras
s f

estreiteza.