aliaxe

aliaxe

lat ligatiōne

Plural: aliaxes
  1. s

   Substancia metálica composta por máis dun elemento. Os constituíntes das aliaxes son solucións sólidas, combinacións ou mesturas íntimas heteroxéneas de metais e combinacións de metais con elementos non metálicos, que manifestan propiedades metálicas.

  2. aliaxe antifricción

   antifricción.

  3. aliaxe dura

   Aliaxe de dureza moi elevada utilizada especialmente para o corte de metais, matrices e pezas que requiren gran resistencia á abrasión.

  4. aliaxe eutéctica

   Aliaxe formada por un eutéctico.

  5. aliaxe férrica

   Aliaxe na que o elemento fundamental é o ferro.

  6. aliaxe fusible

   Aliaxe de punto de fusión moi baixo, constituído xeralmente por un eutéctico de 2 a 5 compoñentes.

  7. aliaxe lixeira

   Aliaxe onde o elemento principal é o aluminio, o magnesio ou o titanio.

  8. aliaxe non férrica

   Aliaxe que non contén ferro ou onde non é ningún compoñente principal.

  9. aliaxe pesada

   Aliaxe non férrica formada por metais de densidade superior á do titanio.

  10. aliaxe refractaria

   Aliaxe que pode ser utilizada a temperaturas elevadas (da orde dos 900°C ou máis).

 1. aliaxe de polímeros [QUÍM/IND ]

  Determinadas mesturas de polímeros de propiedades moi variadas.

Formas incorrectas

aleación

Palabras veciñas

alianza aliar alias aliaxe alíbel alible alicante