esparavel

esparavel

< cat esparver

Utensilio de albanelaría, de diversos materiais, que consiste nunha prancha rectangular cunha asa no centro, e que se emprega para depositar a masa que se vai aplicar nunha superficie ou para alisala despois de aplica