eficacia

eficacia

lat efficacĭa

Plural: eficacias
 1. s f

  Calidade de eficaz.

 2. eficacia biolóxica [XEN ]

  Grao de adaptación dun organismo ao medio onde vive, adquirido ao longo da súa evolución.

 3. eficacia biolóxica relativa [BIOL ]

  Relación entre a dose dunha radiación de referencia e a dose da radiación considerada, que produce o mesmo efecto biolóxico.

 4. eficacia luminosa [FÍS ]

  Cociente, nunha radiación, entre o fluxo luminoso e o fluxo enerxético radiante. A unidade no SI é o lumen por watt (lm/W).

Citas

 • A eficacia do medicamento está demostrada, A súa eficacia deixounos abraiados

Refráns

 • Chegar e bicar é moito alcanzar.
 • Dando na cabeza dáse en todo o corpo.
 • Golpe dado non se quita.
 • Máis fai o querer có poder.
 • Máis quero burro que me leve, que cabalo que me deixe.
 • Non hai mellor rede cá que colle o peixe.
 • O sal, canto salga, tanto val.
 • Un soilo golpe mata un home.
 • ¡Benia o testo que sabe tapar a ola!
 • ¡Benia o testo que tapa ben o pote!