doante

doante
adx, s

doador.

Palabras veciñas

doa doado -da doador -ra doante doar doazón dobadoira