diñeiro

diñeiro

lat denarĭu

Plural: diñeiros
  1. s

   Moeda metálica ou billete cun valor determinado e de curso legal.

  2. s

   Riqueza ou bens que posúe unha persoa, considerados no seu valor monetario.

  3. s

   Suma considerable de cartos.

  4. diñeiro negro

   Diñeiro que se obtén das ganancias feitas sen deixar constancia nos rexistros obrigatorios, para eludir a tributación ou para usalo en actividades paralelas ou ilícitas.

 1. s m [ECON ]

  Convención humana pola que se elixe un signo determinado que recibe uns valores de cambio concretos aceptados por todos e que permite realizar con maior facilidade as transaccións nos mercados.

 2. s m [NUMIS ]

  Denario romano.

 3. s m [NUMIS ]

  Unidade monetaria inferior do sistema carolinxio, que se utilizou en Europa durante a Idade Media e en parte da Idade Moderna, que tomou o seu nome do denario romano.

  1. s

   Moeda de billón de prata, cuñada en Castela e León desde o reinado de Afonso VI no s XI.

  2. diñeiro afonsino

   Moeda de billón cuñada por Afonso X o Sabio en 1252.

  3. diñeiro burgalés

   Moeda de prata cuñada por Fernando III o Santo.

  4. diñeiro preto

   Moeda de billón cuñada por Afonso X o Sabio en 1258.

Sinónimos

Confrontacións

fortuna

Citas

 • Facer esa viaxe aínda nos costa un diñeiro, Esta cantidade é pequena, isto non é diñeiro
 • O diñeiro que lle deu non lle chegou para pagar a compra do mes
 • Son xente de diñeiro, Ten moito diñeiro en bens inmobles

Frases feitas

 • 2 Aforrar.

 • 2 Estar as cousas moi caras. Ex: A comida cada vez est

 • 2 Gastar os cartos sen sacarlle proveito.

Refráns

 • A campás de Amiudal din sempre que repenican: ¡Quen ten, val; que ten ten val!
 • A pouco diñeiro, pouea saúde.
 • Agora que teño moeda, xa podo cantar, se me peta.
 • Ande o diñeiro que é ben lixeiro.
 • Anden diñeiros que todos bailaremos.
 • Anque che o diñeiro sobre, se non tes caridade chámate pobre.
 • Ás barbas con diñeiros fanlle honras os cabaleiros.
 • Baralla diñeiro, sexa teu ou sexa alleo.
 • Ben cheira o diñeiro, inda que veña dun esterqueiro.
 • Bo é ter diñeiro e casa con pote, tixola e pucheiro.
 • Burro cargado de ouro conségueo todo.
 • Cando o diñeiro fala, todos calan.
 • Coa prata todo se alcanza.
 • Con cartos na bulsa calquera runfa.
 • De arrieiro a arrieiro non pasa diñeiro.
 • De diñeiro e bondade, a metade da metade.
 • De diñeiro e santidade quita sempre a metade.
 • Déannos diñeiro e non nos dean consellos.
 • Diñeiro busca diñeiro.
 • Diñeiro é o que diñeiro vale.
 • Diñeiro e vida compoñen casas e vilas.
 • Diñeiro esquecido non fai mercede nin fai amigo.
 • Diñeiro gaña diñeiro.
 • Diñeiro haxa, que gusto non falta.
 • Diñeiro que gardado está non gaña pan.
 • Diñeiro que vai e vén o seu dono mantén.
 • Diñeiro teña o meu amo, que lle sobrarán criados.
 • Diñeiro, siso e lealdade, menos aínda da metade.
 • Diñeiros e amores mal se encobren.
 • Don diñeiro é gran cabaleiro.
 • Dous andares ten o diñeiro, vén despaciño e vaise lixeiro.
 • En falando de diñeiro e santidade, a metade pola metade.
 • Haxa diñeiro no bulsón, que non faltará quen lle faga o so n.
 • Máis vale din de moeda que don sen renda.
 • Máis vale din que don.
 • Mal anda o tempo, cando o que non pode a xusticia, pódeo o diñeiro.
 • Mal se avén o don sen o din.
 • Mal soa o don sen o din.
 • Meu diñeiro manso ¿quen te volveu bravo?
 • Non che importe non ter don, se tes din.
 • Non hai diñeiro coma o primeiro.
 • Non hai mellor amigo que un peso na faldriqueira.
 • Non hai mellor cabaleiro que don Diñeiro.
 • O amigo máis certo é o diñeiro.
 • Ó comerciante que non ten diñeiro cústalle caro ir a poleiro.
 • O diñeiro "fai o home enteiro.
 • O diñeiro bo e o malo gástanse de contado.
 • O diñeiro do avarento a ninguén lle dá contento.
 • O diñeiro do mesquiño dúas veces anda o camiño.
 • O diñeiro do obreiro entra pola porta e sae polo fumeiro.
 • O diñeiro do pobre, aoque queira acougar, non pode.
 • O diñeiro do ruín gástase dúas veces sen se lucir.
 • O diñeiro do sogro afúndese en preitos todo.
 • O diñeiro do usureiro dá dez voltas ao quinteiro.
 • O diñeiro é calado, a ninguén di se foi roubado.
 • O diñeiro é de quen o agarra, a gloria é de quen a gaña.
 • O diñeiro é gran cabaleiro.
 • O diñeiro é o amo do mundo enteiro.
 • O diñeiro é para contalo e as chaves para gardalo.
 • O diñeiro é tan mal amo como tan mal criado.
 • O diñeiro en todo tempo é bo compañeiro.
 • O diñeiro fai o cabaleiro.
 • O diñeiro manda.
 • O diñeiro nunca perde o tempero.
 • O diñeiro pódeo todo.
 • O diñeiro sempre vén a xeito.
 • O diñeiro trae os homes ao retorteiro.
 • O diñeiro vaise ao diñeiro e o folgar ao cabaleiro.
 • O mellar amigo, a bulsa.
 • O mellar amigo, un peso.
 • O mellar don é o don do diñeiro.
 • O mellar medianeiro é o diñeiro.
 • O mellar menciñeiro é o diñeiro.
 • Os cartas fan moitos homes listos e moitos homes parvos.
 • Os cartos cóllense unha vez, cóntanse tres.
 • Os cartos, todos queren arrapañalos.
 • Os diñeiros do sancristán, por onde veñen, van.
 • Q diñeiro é tan bo servidor como mal se ñor.
 • Quen diñeiro ten, merca o que quere.
 • Quen ten din ten don.
 • Quen ten diñeiro sempre anda no peneiro.
 • Se o corazón fose aceiro, non podía con el o diñeiro.
 • Se o corazón fose de aceiro, non o vencía o diñeiro.
 • Se o diñeiro é forte, máis forte é a marte.
 • Tanto é o teu valer coma o teu ter.
 • Un bo medianeiro foi sempre o diñeiro.
 • Un peso na casa non pare outro.
 • ¿Por que vai a vella á casa da moeda?: por se algo se lle pega.