debe

debe

2 deber

Plural: debes
s m [ECON ]

Columna esquerda dunha conta na que se anotan os incrementos de capital en funcionamento (activo) ou as reducións das fontes de financiamento (pasivo), e as perdas do neto.