contribución

contribución

lat contributĭōne

Plural: contribucións
 1. s f

  Acción de contribuír.

 2. s f

  Cousa que cadaquén ofrece para contribuír a algo.

  1. s

   Deber que se lle impón a unha persoa de aboar unha cantidade de diñeiro para axudar ao sostemento dos gastos dos poderes públicos.

  2. s

   Imposto que recae sobre o beneficio obtido polo rendemento dos bens, particularmente dos bens inmobles.

  3. contribución especial

   Tributo que ten como feito impoñible a obtención polo suxeito pasivo dun beneficio ou dun aumento do valor dos seus bens, como consecuencia da realización de obras públicas ou do establecemento ou ampliación de servizos públicos.

Sinónimos

Confrontacións

colaboración, cooperación

Citas

 • A contribución dos medios de comunicación á democracia foi decisiva para a súa consolidación
 • A súa contribución ecónomica foi clave para a construcción do colexio
 • Durante as últimas décadas produciuse un grande aumento das cantidades da contribución á Facenda pública
 • Pagaron as taxas da contribución rústica e da urbana