castellum aquae*

castellum aquae*

Elemento constituínte do sistema de condución de augas deseñado polos romanos que permitía a distribución da auga a diferentes lugares e niveis.