castellum*

castellum*
Plural: casteleiros
s m

Forma de organización social, territorial e política dos pobos galaicos prerromanos e romanizados exclusiva da Gallaecia. Estruturábase en “distritos”, que encabezaban subdivisións territoriais e políticas dentro de cada pobo. Eran parte imprescindible para definir a nacionalidade dos individuos.