capa

capa

lat cappa ‘toucado da cabeza’

Plural: capas
  1. s

   Peza de roupa longa e folgada que se ensancha progresivamente desde o pescozo ata máis abaixo dos xeonllos, aberta por diante e sen mangas, que se leva sobre as costas cubrindo a vestimenta.

  2. capa augadoira

   Capa confeccionada con tea impermeable para protexerse da chuvia.

  3. capa consistorial/magna

   Capa de maior tamaño ca a pluvial que empregan os arcebispos no coro para asistir aos oficios divinos e a outros actos capitulares.

  4. capa de augas

   Carapucho que servía antano para protexerse da chuvia, similar á coroza pero con menos pezas.

  5. capa de coro

   Capa que usan as dignidades, os cóengos e demais prebendados nas igrexas catedralicias e colexiais.

  6. capa pluvial

   estidura en forma de capa, xeralmente de seda e con carrapucha, que usa o celebrante nalgunhas cerimonias litúrxicas.

  7. capa talar

   Capa longa que chega ata os nocellos.

 1. s f

  Substancia que se estende dunha maneira uniforme sobre algunha cousa.

  1. s

   Cada un dos diversos planos superpostos que constitúen un todo.

  2. s [FÍS ]

   Nivel de enerxía que nun átomo pode atribuírse a un ou a distintos electróns corticais en función do seu número cuántico principal n.

  3. s [FÍS ]

   Zona ou parte dun semicondutor cunhas características cristalinas determinadas que, en contacto con outras semellantes, permite obter os diferentes dispositivos electrónicos.

  4. s [XEOL ]

   estrato.

  5. capa dura [XEOL ]

   Horizonte duro dun solo.

  6. capa límite [FÍS ]

   Capa delgada do fluído contigua á superficie dun corpo que se move dentro del ou do tubo por onde circula o fluído.

  7. capa límite [METEOR ]

   Capa turbulenta de aire xerada polo seu desprazamento sobre a superficie ríxida e rugosa do globo terráqueo.

 2. s

  Aparencia para encubrir ou ocultar a realidade de algunha cousa ou a alguén.

 3. s f

  Pedra do muíño en forma de roda que xira sobre outra fixa chamada pé.

 4. s f

  Peza de pedra, normalmente de forma circular, cun diámetro dun metro aproximadamente, que vai colocada enriba dos pés do hórreo e que ten como función impedirlle o acceso á cámara aos roedores.

 5. s f [MAR ]

  Modo de navegación no que a embarcación está case parada.

 6. s f [DER ]

  Gratificación que os fretadores daban ao capitán dun barco para estimular o seu celo na execución do contrato.

Sinónimos

Confrontacións

capote, tabardo

Citas

 • A sociedade estamentaria medieval dividíase en distintas capas sociais segundo o poder económico
 • Botoulle unha capa de chocolate ao flan para que soubese mellor
 • Cubriu a parede con outra capa de pintura branca
 • Debaixo desa capa de bondade esconde a peor das malicias
 • Entraron no muíño e partiron a capa
 • O profesor explicou as distintas capas da atmosfera, Antes de lle pór a capa de galletas á torta unta o fondo da forma con manteiga
 • Os mozos da tuna levan unhas capas adornadas con moitas fitas de cores

Frases feitas

 • Andar de capa e bimba. Andar a pasar o tempo.

 • Capa do ceo. O propio ceo.

 • Capas do ollo. P

 • Ten capa de santo. O que hipocritamente aparenta ser boa persoa.