estrato

estrato

lat strātu

Plural: estratos
  1. s

   Cada unha das capas ben diferenciadas en que se presentan xeralmente as rochas sedimentarias.

  2. estrato tipo

   Sucesión concreta de estratos que serve de patrón para a definición dunha unidade estratigráfica ou dun límite estratigráfico.

 1. s m [ECOL ]

  Cada unha das capas en que se divide unha biocenose e que presenta características ecolóxicas particulares.

 2. s m [BIOL ]

  Capa ou conxunto de membranas superpostas dun tecido, dun órgano ou de calquera outra estrutura.

 3. s m

  Nube baixa que forma unha capa uniforme dunha extensión horizontal relativamente grande, semellante á néboa, pero sen tocar o chan.

 4. estrato arqueolóxico [ARQUEOL ]

  Estrato formado pola aparición en disposición horizontal dunha serie de materiais e características que permiten identificar un momento determinado diferente ao anterior ou posterior.

 5. estrato social [SOCIOL ]

  Cada un dos grupos ou capas en que se divide a sociedade segundo as diferentes teorías da estratificación social.

 6. estrato vexetal [BOT ]

  Capa formada polas plantas dun intervalo de altura determinado.