canda

canda

cando + prep a

prep

Expresa simultaneidade na acción ou no tempo, equivale á expresión ‘ao mesmo tempo ca’, e tamén se emprega para indicar compañía. OBS: Pode ir precedida da preposición a.

Ex: Marchou canda/ó mesmo tempo ca túa irmá, Iso sucedeu canda/ó mesmo tempo ca a voda de teus pais), Tamén se emprega para indicar compañía ( Xoán foi ó cine canda Ana); se vai seguida de pronome persoal alterna coas formas tónicas ligadas ( Esperaba que viñese canda min/comigo ó curso de pintura), OBS: Pode ir precedida da preposición a ( Chegou a canda nós, Visitou o museo a canda nós/connosco)

Citas

  • Marchou canda/ó mesmo tempo ca túa irmá, Iso sucedeu canda/ó mesmo tempo ca a voda de teus pais), Tamén se emprega para indicar compañía ( Xoán foi ao cine canda Ana ); se vai seguida de pronome persoal alterna coas formas tónicas ligadas ( Esperaba que viñese canda min/comigo ao curso de pintura) , OBS: Pode ir precedida da preposición a ( Chegou a canda nós , Visitou o museo a canda nós/connosco)

Palabras veciñas

canción cancioneiro cancro canda candea candeal candear