benevolencia

benevolencia

lat benevolentĭa bene + volĕre ‘querer ben’

f

Comprensión de erros alleos e actitude favorable respecto ao labor dos demais.

Ex: Conseguiu gañar a benevolencia dos examinadores.

Sinónimos

Antónimos

Confrontaciones

bondade, clemencia, condescendencia

Citas

  • Conseguiu gañar a benevolencia dos examinadores.