barrufeiro

barrufeiro

voz onomatopeica

m

Cabalo ordinario e sucio.