barroteiro

barroteiro

barrote

m

Buraco cadrado das paredes dun edificio que serve para asegurar as estadas.