ataurique

ataurique

ár at-tawrīq ‘adorno foliáceo’

Plural: atauriques
s m [ARTE ]

Elemento decorativo de temática vexetal, característico da arte musulmá.

Palabras vecinas

atascar atasco ataúde ataurique atauxía ataviar atávico -ca