obra

obra

lat opĕra ‘traballo’

Plural: obras
 1. s f

  Aplicación da actividade humana a un fin.

 2. s f
  1. Resultado da aplicación da actividade a un fin.

  2. Conxunto das producións artísticas, literarias ou teatrais dun autor.

  1. s

   Aquilo en que se traballa, especialmente edificio que se está a construír.

  2. s

   Lugar en que se constrúe algunha cousa, especialmente un edificio.

  3. obra de fábrica [CONSTR ]

   Obra feita con pedra, ladrillo ou formigón que forma parte da construción dunha vía de comunicación.

  4. obra ao óso [CONSTR ]

   Obra realizada en seco, sen argamasa nin morteiro.

  5. obra vista [CONSTR ]

   Obra, parede ou piar, construída con pedras ou ladrillos de cara vista.

  6. obras públicas / [DER/ADM ]

   Obras de uso e aproveitamento xeral e construcións destinadas a servizos que corren a cargo de organismos da administración.

 3. s f

  Reparación, reforma ou calquera outro traballo de albanelaría.

  1. s

   Acción humana en canto á súa conformidade cos deberes morais e relixiosos.

  2. obra pía

   Institución de beneficencia de carácter relixioso.

  1. s

   Parte en que está dividido o buque.

  2. obra morta

   Parte do casco dun buque comprendida desde a liña de flotación ata a borda, e todo o que está sobre esta.

  3. obra viva

   Parte do casco dun buque comprendida entre a quilla e a liña de flotación.

Citas

 • A cafetaría non abrirá a próxima semana porque vai estar en obras
 • A obra dos principais autores galegos atópase nesta biblioteca
 • Está en escena unha obra con moi boas críticas
 • Esta novela é a súa mellor obra
 • Expuxeron varias obras de Dalí, Gravaron un disco coas mellores obras de Falla
 • Foi á obra para saber como estaba o traballo,3
 • O roubo foi obra dunha banda de delincuentes, Ese feito só pode ser obra túa
 • Xa están traballando no último piso da obra, A obra aínda non está rematada, falta un lateral

Frases hechas

 • De obra. Con feitos e non con palabras.

 • Por obra de. Por intervenci

Refranes

 • Obreiro en xaneiro pan che comerá e obra non che fará.

Palabras vecinas

óboe oboísta óbolo obra obradeira obradoiro obrar