indemostrable

indemostrable

lat indemostrabĭle

Plural: indemostrables
adx

Que non é susceptible de ser demostrado.

Antónimos