diferencial

diferencial

diferencia

Plural: diferenciais
 1. adx
  1. Relativo ou pertencente á diferenza.

  2. Que indica ou constitúe diferenza.

 2. adx [FÍS ]

  Aplícase aos circuítos e dispositivos electrónicos aos que tanto o seu funcionamento coma a resposta dada dependen da diferenza entre dous sinais de entrada. Tm s.

 3. adx [METROL ]

  Aplícase aos instrumentos que serven para medir a diferenza entre dúas magnitudes, pero non os seus valores absolutos.

 4. s f [MAT ]

  Incremento infinitamente pequeno dunha cantidade variable.

 5. s m [TECNOL ]

  Mecanismo que se monta nos automóbiles para transmitir o movemento ás rodas motrices e que permite que, nas curvas, xiren á velocidade adecuada, é dicir, que a roda exterior xire máis rápido ca a roda interior.

 6. s m [ECON ]

  Diferenza que hai entre dous valores dunha mesma ou de dúas variables económicas, nun momento ou durante un breve período.

 7. cálculo diferencial [MAT ]

  Parte da análise matemática e, máis concretamente, da análise infinitesimal, que trata de todas as cuestións relacionadas cos conceptos fundamentais de derivada e da diferencial dunha función.

 8. relevo diferencial [XEOG ]

  Relevo que resulta da erosión sobre rochas de diferente dureza e estrutura.

Citas

 • A cor é un método diferencial para clasificar os distintos tipos de fabas
 • A variación na cor da pel das persoas non debe implicar un trato diferencial