crego

crego

lat clerĭcu

Plural: cregos
 1. s m [RELIX ]

  Membro da Igrexa cristiá que ten como dedicación principal o servizo a Deus.

 2. s m [ANIMAL/ICT ]

  rubio crego.

Sinónimos

Confrontaciones

abade, clérigo

Refranes

 • A facenda do crego dálla Deus e cómenlla os herdeiros.
 • A mal abade, mal sancristán.
 • Abade de aldea moito canta e pouco medra.
 • Abade de bamba o que non pode comer dáo pola súa alma.
 • Abade de moita bamba, que di que non come e ben que se farta.
 • Abade que comeu da ola, inda ás veces quere da cazola.
 • ande canta un crego e omea un burro, alí nunca falta un peso duro.
 • As campás de San Viótín non dan sen din.
 • As campás de Toén, cando repenican ben, din cantando: ¡O que ten, ten: non precisa de ninguén. Pobriño do que non ten.
 • Bens de campá dáos Deus e o demo derrámaos.
 • Cando non o dan os cartos dos cregos, non o teñen os santos do ceo.
 • Crego viaxeiro, nin Misere nin miseiro.
 • Cregos e frades e mouros, quen viu un viunos todos.
 • De crego a frade non hai máis que votos.
 • Facenda de crego dáa Deus e lévaa o demo.
 • Gori-gori, enterremos este pobre e, se non ten diñeiro, enterrémolo no palleiro.
 • Na casa de abade comede e levade.
 • Na casa do señor abade comede, bebede e levade.
 • Na casa do señor cura, cando non chove, barruza.
 • Ó abade moi falangueiro gústalle andar polo rueiro.
 • Ó abade vello, polos e coello.
 • Ó abade, roupa nova e por limpar.
 • O que non come santo Tomé, córneo quen está ao seu pe.
 • O que o cura ten de delgado, teno de gordo o beneficiado.
 • Onde hai un crego enriba de albarda, sempre hai hora mellorada.
 • Onde o crego canta alí xanta.
 • Pedra de igrexa ouro gotexa.
 • Renego de sermón que acaba en ¡Daca!.
 • Tal o abade, tal ás veces o sancristán.
 • ¡Engrole, engrole, enterremos este morto que é pobre.