coro-

coro-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘espazo de terra’, ‘lugar’, ‘localización’ ou ‘país’. OBS: Tamén se emprega como sufixo coa forma -coro.