comercio

comercio

lat commercĭu ‘comercio, mercadoría, mercado’

Plural: comercios
  1. s

   Conxunto de actividades de compra, venda ou intercambio de produtos co obxectivo de conectar a produción co consumo ou co investimento.

  2. comercio polo miúdo

   Comercio relativo a volumes pequenos de produtos de uso inmediato no que o comprador é o consumidor final.

  3. comercio por xunto

   Comercio a grande escala.

 1. s m

  Conxunto de comerciantes e actividades comerciais dunha poboación ou un país.

 2. s m

  Establecemento dedicado á actividade comercial.

Sinónimos

Citas

 • Gústame pasear mirando os escaparates dos comercios
 • O comercio únese á folga e pecha as súas portas

Refranes

 • A amistade corra pero o viño a oito cartos.
 • A amistade é unha cousa e o negocio é outra.
 • A bo mercador, bo vendedor.
 • Ben se entende que o que merca un, outro o vende.
 • En todo tratar e pan labrar.
 • Máis vale unha hora de trato que cen de traballo.
 • Na almoeda ten a bola queda e a bulsa pecha.
 • O comerciante sen diñeiro ten algo de milagreiro.
 • O traxineiro é mal compañeiro porque ten que ir de rueiro en meiro e de meiro en rueiro.
 • Os que cabra non teñen e cabritos venden ¿de onde lles veñen?
 • Quen vende o trigo na eira e a la na ovella e o pan en agosto e o viño en mosto dá proveito a moitos.
 • Redonda é a moeda, para que rode e corra e vaia e veña.
 • Trata en sardiña e comerás galiña.
 • Vale máis corda baleira que ruÍn feira.
 • Vende na casa e merca na feira, se que res saír da laceira.
 • Vende sardiña e poderás comer galiña.