bordel

bordel

cat bordell ou prov bordel, ‘palloza’ celt borda

m

Establecemento onde se exerce a prostitución.

Ex: Rexentaba un bordel nas aforas da cidade.

Sinónimos

Citas

  • Rexentaba un bordel nas aforas da cidade.

Formas incorrectas

burdel