bloque

bloque

fr bloc neerl blok ‘bloque’

 1. m

  Masa grande de materia sólida, moi compacta e pesada.

 2. m

  Feixe de follas de papel prensadas, que se empregan xeralmente para realizar anotacións.

 3. m

  Reunión de cousas que constitúen un todo homoxéneo e coherente.

 4. m

  Edificio constituído por varias casas de estrutura e características semellantes.

 5. m

  Elemento dun diagrama de bloques.

 6. m [ENX ]

  Conxunto de elementos que forman unha parte compacta dun aparello electrónico.

 7. m [FILAT ]

  Conxunto de selos dispostos en forma vertical ou horizontal.

 8. bloque de cilindros [ENX ]

  Peza de fundición onde se mecanizan os cilindros do motor ou os aloxamentos das camisas.

 9. bloque diagrama [XEOG ]

  Representación gráfica en que se visualizan simultaneamente os cortes xeolóxicos levantados ao longo das dúas dimensións dun plano e a topografía do relevo superior.

 10. bloque errático [XEOG ]

  Pena de grandes dimensións arrincada dos flancos dun val glaciario por un glaciar.

 11. bloque monetario [ECON ]

  Acordo establecido entre diversos países para ligar as súas moedas a unha común non convertible en ouro.

 12. bloque motor [ENX ]

  Conxunto do motor, o embrague e o cambio de marchas.

Confrontacións

corpo

Citas

 • Anotei os números de teléfono que me deron nese bloque de notas
 • Dividimos todos os libros en dous grandes bloques de ciencias e letras
 • Os partidos formaron un bloque moi sólido contra o terrorismo, O bloque de esquerdas votou a favor do aborto
 • Transportou todos os bloques de cemento dunha soa viaxe, Un bloque de granito caeu do guindastre e destrozou un coche

Frases feitas

 • En bloque loc adv En conxunto, ser facer distinci