beneplácito

beneplácito

lat bene placĭtu ‘ben querido’

  1. m

    Consentimento que se pide ou se concede para realizar algunha cousa.

  2. beneplácito apostólico [DER/RELIX ]

    Consentimento ou aprobación da Santa Sé esixida para a validez de determinados actos, segundo o Código de Dereito Canónico.

  3. beneplácito real [HIST ]

    Aprobación reservada ao rei.

Sinónimos