beatería

beatería

beato

f

  beataría.

Ex: Axuda a darlles de comer ós pobres desde hai moitos anos, sempre foi amigo de beaterías Ex: Sempre vai falar co cura despois da misa, non sei que pretende con tanta beatería

Confrontacións

hipocrisía

Citas

  • Axuda a darlles de comer aos pobres desde hai moitos anos, sempre foi amigo de beaterías
  • Sempre vai falar co cura despois da misa, non sei que pretende con tanta beatería

Refráns

  • O moito rezar pon o bico longo.
  • O que moito reza tenlle medo á morte.
  • O que moito se confesa, moito ten que confesar.
  • Quen moito vai á igrexa, algunha ten feita.
  • Se pasas pola porta do rezador, déixao rezar, que che é moito mellor.