beat*

beat*
Plural: bearnéses
  1. adx

    Relativo ou pertencente aos beatknik.

  2. adx [MÚS ]

    Aplícase ao adorno musical que caracteriza o tipo de música rítmica xurdida en Reino Unido a comezos da década de 1960. Tm s m.

  3. literatura beat [LIT ]

    Movemento literario e cultural que agrupa escritores estadounidenses nacidos en 1950 e que persistiu ata a década de 1960.